Stt

Tên sản phẩm

Thông số

1

Giá thể dạng viên xe

+ Kích thước: DxH= 25×10 mm
+ Nhiệt độ làm việc:5 – 55độC
+ Áp suất làm việc: 1 – 3 bar
+ Độ rỗng xốp: 93 – 96%
+ Vật liệu chế tạo: Nhựa HDPE.
+ Xuất xứ: VN
+ 1m3 ≈ 100 kg
+ Bề mặt tiếp xúc: ≥ 450 -550 m2/m3.

2

Giá thể dạng viên xe

+ Kích thước: DxH=15×10 mm
+ Nhiệt độ làm việc:5-55độC
+ Áp suất làm việc: 1 – 3 bar
+ Độ rỗng xốp: 93 – 96%
+ Vật liệu chế tạo: Nhựa HDPE.
+ Xuất xứ: VN
+1m3 ≈ 100 kg
+ Bề mặt tiếp xúc: ≥ 550 – 650 m2/m3.

3

Giá thể dạng viên xe

+ Kích thước: DxH= 8 x 10 mm
+ Nhiệt độ làm việc:5-55độC
+ Áp suất làm việc: 1 – 3 bar
+ Độ rỗng xốp: 93 – 96%
+ Vật liệu chế tạo: Nhựa HDPE.
+ Xuất xứ: VN
+ 1m3 ≈ 140 kg
+ Bề mặt tiếp xúc: ≥ 750 – 850 m2/m3.

4

Giá thể dạng viên xe

+ Kích thước: DxH=15×15 mm
+ Nhiệt độ làm việc:5-55độC
+ Áp suất làm việc: 1 – 3 bar
+ Độ rỗng xốp: 93 – 96%
+ Vật liệu chế tạo: Nhựa HDPE.
+ Xuất xứ: VN
+1m3 ≈ 100 kg
+ Bề mặt tiếp xúc: ≥ 550 – 650 m2/m3.

5

Giá thể dạng viên xe

+ Kích thước: DxH= 10 x 10 mm
+ Nhiệt độ làm việc:5-55độC
+ Áp suất làm việc: 1 – 3 bar
+ Độ rỗng xốp: 93 – 96%
+ Vật liệu chế tạo: Nhựa HDPE.
+ Xuất xứ: VN
+ 1m3 ≈ 100 kg
+ Bề mặt tiếp xúc: ≥ 550 -650 m2/m3.

 

6

Giá thể dạng viên xe

+ Kích thước: DxH= 15×10 mm
+ Nhiệt độ làm việc:5-55độC
+ Áp suất làm việc: 1 – 3 bar
+ Độ rỗng xốp: 93 – 96%
+ Vật liệu chế tạo: Nhựa HDPE.
+ Xuất xứ: VN
+ 1m3 ≈ 100 kg
+ Bề mặt tiếp xúc: ≥ 750 -850 m2/m3

7

Giá thể dạng dạng hình cầu

+ Kích thước: D = (50 ± 5%) mm
+ Nhiệt độ làm việc: 5 – 800C
+ Bề mặt riêng: 350 – 450 m2/m3

+ Độ rỗng xốp: 93 – 96 %
+ Áp suất làm việc: 1-3 bar
+ Vật liệu chế tạo: Nhựa PP, màu
trắng.
+ 1m3 = 6000 trái( khối theo thể
tích ướt )
+ Xuất xứ: Việt Nam

8

Giá thể dạng cầu lá D50

+ Kích thước: D = (50 ± 5%) mm
+ Nhiệt độ làm việc: 5 – 800C
+ Bề mặt riêng: 350 – 450 m2/m3
+ Độ rỗng xốp: 93 – 96 %
+ Áp suất làm việc: 1-3 bar
+ Vật liệu chế tạo: Nhựa PP, màu
trắng.
+ 1m3 = 6000 trái( khối theo thể
tích ướt )
+ Xuất xứ: Việt Nam

9

Giá thể dạng cầu dây

+ Kích thước: D = (100 ± 5%)
mm
+ Nhiệt độ làm việc: 5 – 800C
+ Bề mặt riêng: 180 – 250 m2/m3
+ Độ rỗng xốp: 93 – 96%
+ Áp suất làm việc: 1-3 bar
+ Vật liệu chế tạo: Nhựa PP, màu
đen.
+ 1m3 = 600 trái( khối theo thể tích
ướt )
+ Xuất xứ: Việt Nam

10

Giá thể dạng mút xốp

+ Kích thước: D = (100 ± 5%) mm
+ Nhiệt độ làm việc: 5 – 800C
+ Bề mặt riêng: 180 – 250 m2/m3
+ Độ rỗng xốp: 93 – 96%
+ Áp suất làm việc: 1-3 bar
+ Vật liệu chế tạo: Nhựa PP, màu
đen.
+ 1m3 = 600 trái( khối theo thể tích
ướt )
+ Xuất xứ: Việt Nam

 

11

Giá thể dạng cầu lớn

+ Kích thước: D = (100 ± 5%) mm
+ Nhiệt độ làm việc: 5 – 800C
+ Bề mặt riêng: 180 – 250 m2/m3
+ Độ rỗng xốp: 93 – 96%
+ Áp suất làm việc: 1-3 bar
+ Vật liệu chế tạo: Nhựa PP, màu
đen.
+ 1m3 = 600 trái( khối theo thể tích
ướt )
+ Xuất xứ: Việt Nam

 

12

Giá thể dạng cầu lớn

+ Kích thước: D=150 mm
+ Nhiệt độ làm việc : 5 – 450C.
+ Độ rỗng xốp: ≥ 90%
+ Trọng lượng 1.2g/1 quả
+ Vật liệu chế tạo: Nhựa PP màu
đen
+ Xuất xứ: Việt Nam
+ Thể tích ướt: 1m3 ≈ 300 Trái
+ Bề mặt riêng: ≥ 108 -150 m2/m3

 

13

Giá thể dạng cầu lớn

Đệm vi sinh dạng cầu D150 mm
– Kích thước: D = (150±5%) mm;
– Nhiệt độ làm việc: 5 – 650 C.
– Áp suất làm việc: 1 – 3 bar.
– Vật liệu chế tạo: Nhựa HD/PE màu trắng
– Việt Nam.
+ Thể tích ướt: 1m3 ≈ 300 Trái
+ Bề mặt riêng: ≥ 250 – 280 m2/m3

14

Giá thể dạng cầu gai

+ Kích thước: D = (100 ± 5%) mm
+ Nhiệt độ làm việc: 5-80o C
+ Bề mặt riêng: 250 – 350 m2/m3
+ Độ rỗng xốp: 93 – 96%
+ Áp suất làm việc: 1-3 bar
+ Vật liệu chế tạo: Nhựa PP, màu
đen.
+ 1m3 = 600 trái( khối theo thể tích
ướt )
+ Xuất xứ: Việt Nam

 

15

Giá thể dạng sợi

+ Kích thước: 1000x200mm
+ Bề mặt riêng: 250 – 350 m2/m3
+ 1m3 = 25 sợi
+ Nhiệt độ làm việc: 5 – 450 C
+ Vật liệu chế tạo : sợi tổng hợp
+ Xuất xứ: VN

16

Giá thể dạng sợi

+ Kích thước: 1000x200mm
+ Bề mặt riêng: 250 – 350 m2/m3
+ 1m3 = 25 sợi
+ Nhiệt độ làm việc: 5 – 450 C
+ Vật liệu chế tạo : sợi polyeste
+ Xuất xứ: VN

17

Giá thể dạng sợi

+ Kích thước: 1000x200mm
+ Bề mặt riêng: 250 – 350 m2/m3
+ 1m3 = 25 sợi
+ Nhiệt độ làm việc: 5 – 450 C
+ Vật liệu chế tạo : sợi nylon
+ Xuất xứ: VN

18

Giá thể dạng sợi

+ Kích thước: 1000 x 200mm
+ Bề mặt riêng: 250 – 350 m2/m3
+ 1m3 = 25 m
+ Vật liệu chế tạo : inox-nhựa PP
+ Nhiệt độ làm việc: 5 – 450C
+ Xuất xứ: VN

 

19

Giá thể dạng sợi

+ Kích thước: 1000 x 200mm
+ Bề mặt riêng: 250 – 350 m2/m3
+ 1m3 = 100 m
+ Vật liệu chế tạo : etylen
+ Nhiệt độ làm việc: 5 – 450C
+ Xuất xứ: VN

 

20

Giá thể dạng sợi

+ Dạng sợi Cleartec Biocurlz
+ Model: 3D Bio curlz
+ Kích thước:50mm
+ Diện tích bề mặt riêng:1.8m2/1m
+ Khối lượng bùn riêng: 47gTS/1m
+ 1m3 = 324 m
+ Diện tích tiếp xúc: ≥ 580m2/m3
+ Nhiệt độ làm việc: 5 – 450C
+ Vật liệu chế tạo : 69%PVdC &
31% sợi Polypropylen.
+ Xuất xứ: Jaeger – Đức

 

21

Vòng tách khí

+ Kích thước: D x H = 25 x 25mm
+ Nhiệt độ làm việc: 5 – 800C
+ Bề mặt riêng: 350 – 450m2/m3
+ Độ rỗng xốp: 93 – 96 %
+ Áp suất làm việc: 1-3 bar
+ Vật liệu chế tạo: Nhựa PP, màu trắng.
+ 1m3 = 90kg
+ Xuất xứ: Việt Nam

22

Giá thể Bio Chip

Vật liệu lọc dùng để xử lý nước làm từ polyetylen (Gía thể vi sinh Biochip)
Xuất xứ : Mutag AG- CHLB Đức
Vật liệu : nhựa PE, màu trắng
Đường kính : 25mm, Dày : 1.1mm
Tỷ trọng : 0.95 – 0.98kg/l
Diện tích tiếp xúc bề mặt : 4850 m2/m3
Qui cách đóng gói : bao 1.5m3,
trọng lượng 170kg/1m3

23

Giá thể Bio Chip VN

Vật liệu lọc dùng để xử lý nước làm
từ polyetylen (Gía thể vi sinh Biochip VN)
Xuất xứ : Việt Nam
Vật liệu : nhựa PE, màu trắng.
Đường kính : 30mm(±1.5mm), Dày :1.1mm
1m3 = 100kg
Diện tích tiếp xúc bề mặt : 950 – 1.200 m2/m3.

 

24

Giá thể Bio Chip Đức

Vật liệu lọc dùng để xử lý nước làm
từ polyetylen (Gía thể vi sinh Biochip)
Xuất xứ : Hel –X – CHLB Đức
Vật liệu : nhựa PE, màu trắng
Đường kính : 25mm, Dày : 1.1mm
Tỷ trọng : 0.95 – 0.98kg/l
Diện tích tiếp xúc bề mặt : 3850 m2/m3
Qui cách đóng gói : bao 1.5m3,
trọng lượng 170kg/1m3

 

25

Giá thể xốp – Bio contact – N

+ Kích thước: D x R x H = 5 x 5 x 5 mm
+ Nhiệt độ làm việc:5 – 450C
+ Bề mặt riêng: ≥ 3000 m2/m3.
+ Vật liệu chế tạo: Polyurethane
sponge
+ 1m3 ≈ 12.5 kg( khô )
+ Xuất xứ: Japan

26

Tấm lắng

– Dạng tấm
– Kích thước 1000 x 500(mm)
– 1m3 = 60 Tấm
– Độ dày tấm Sóng: 0.32mm
– Vật liệu: nhựa PVC.
– Nhiệt độ làm việc: 5 – 450C
– Việt Nam

 

27

Tấm lắng lamen

– Dạng tấm
– Kích thước 1000 x 500(mm)
– 1m3 = 68 Tấm
– Độ dày tấm phẳng: 0.25mm
– Độ dày tấm 4ong: 0.35mm
– Vật liệu: nhựa PET.
– Nhiệt độ làm việc: 5 – 450C
– Việt Nam

 

28

Tấm lắng vách nghiêng

(Tấm lamella dùng trong bể lắng)
– Vật liệu EPE (Ethylene Propylen
Ecopolymer)
– Độ mở D=80mm
– Trọng lượng :16 Kg/xấp
– Độ dày = 0,4mm ± 0,1mm
– Số tấm : 20 tấm/xấp
– Kích thước tấm: 1000 x 1000 mm
– Kích thước khối : 1000 x 1000 x 866 (mm)
– Nhiệt độ làm việc: 5 – 450 C
– Góc nghiêng: 600
Xuất xứ: Hongkong Hai Fan

 

29

Tấm lắng la men

Tấm lắng vách nghiêng
(Tấm lamella dùng trong bể lắng)
– Vật liệu PVC
– Độ mở D=80mm
– Độ dày = 0,4mm ± 0,1mm
– Số tấm : 32 tấm/xấp
– Kích thước khổ tấm: 1000 x 500
mm
– Trọng lượng: 14kg/32 tấm
– Kích thước block : 1000 x 500 x
500(mm)(1m3 = 4Block).
– Nhiệt độ làm việc: 5 – 450C
– Góc nghiêng: 600
Xuất xứ: Việt Nam

 

30

Tấm lắng la men 54

– Dạng block
– Kích thước: D x R x H
2000 x 500 x 1000(mm)
– Kích thước ống: 54 x 54 mm
– Tải trọng bề mặt: 5.5m3/1m3 thể
tích.
– Độ dày: 0.5mm
– Góc nghiên 600 chéo góc so le 2
chiều
– Vật liệu: nhựa PVC xanh
– Nhiệt độ làm việc: 5 – 450C
– Việt Nam

 

31

Tấm lắng la men 40

– Dạng block
– Kích thước: D x R x H 2000 x 500 x 1000(mm)
– Kích thước ống: 40 x 40 mm
– Tải trọng bề mặt: 7m3/1m3 thể
tích.
– Độ dày: 0.5mm
– Góc nghiên 600 chéo góc so le 2
chiều
– Vật liệu: nhựa PVC xanh
– Nhiệt độ làm việc: 5-45 độ C

– Xuất xứ: Việt Nam