Stt

Tên sản phẩm

Thông số

1

Đĩa phân phối khí tinh   

 

+ Kích thước: D=270mm
+ Lưu lượng 0 – 12 m3/h
+ Xuất xứ: Taiwan
+ Bọt mịn

 

2

Đĩa phân phối khí SSI

+ Kích thước: D=270mm
+ Xuất xứ: SSI – USA
+ Bọt mịn
+ Lưu lượng 0 – 12 m3/h

 

3

Đĩa phân phối khí SSI

+ Kích thước: D=270mm
+ Xuất xứ: SSI – USA
+ Bọt mịn
+ Lưu lượng 0 – 12 m3/h

 

4

Đĩa phân phối khí thô

+ Kích thước: D=168mm
+ Xuất xứ: Taiwan
+ Bọt mịn
+ Lưu lượng 0 – 30 m3/h