Giải pháp công nghệ tiên tiến

Việc áp dụng mô hình hóa- mô hình toán trong tính toán, thiết kế, hỗ trợ đa dạng các phương án vận hành hệ thống xử lý nước thải đã và đang là xu thế mới của lĩnh vực xử lý nước. Công ty WTC với nguồn lực được đào tào tốt và ứng dụng các sản phẩm mô hình hóa tiên tiến từ các nước phát triển luôn sẵn sàng cung cấp các dịch vụ- giải pháp cho các đối tác, doanh nghiệp nhằm hướng tới phát triển một nền tảng kỹ thuật giúp bảo vệ môi trường ổn định, lâu dài và bền vững.

Dây chuyền công nghệ XLNT được mô phỏng hóa

Mô phỏng và đánh giá với số liệu thực đo quá trình sinh hóa hiếu khí