Tên đầy đủ: Công ty TNHH Kỹ thuật môi trường WORLDTECH
Tên viết tắt: CÔNG TY TNHH KT MT WORLDTECH
Vốn điều lệ: 5,000,000,000 (Năm tỷ đồng)
Mã số thuế: 0402069964
Trụ sở chính: 212 đường Cách Mạng Tháng Tám, – Phường Khuê Trung – Quận Cẩm Lệ – Đà Nẵng.
Văn phòng làm việc: 04 Hà Tông Quyền, quận Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng.
Điện thoại: 0982 747372
Website: www.wtc.com.vn          Email: Worldtech.wtc@gmail.com

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH TỪ CEO

Công ty TNHH Kỹ thuật môi trường Worldtech tuy mới được thành lập nhưng là nơi tập hợp những chuyên gia làm việc tại các Trường Đại học, cơ quan Nhà nước quản lý về môi trường, là những người giàu kinh nghiệm, các chuyên gia trong lĩnh vực xử lý chất thải, quản lý và tư vấn môi trường tại các doanh nghiệp. Hiện tại, Công ty TNHH Kỹ thuật môi trường Worldtech là đơn vị tiên phong trong việc hướng tới các giải pháp bền vững và thân thiện với môi trường.
Chúng tôi mong muốn sát cánh với Quý doanh nghiệp để cùng nhau thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường đúng theo quy định của cơ quan Nhà nước với chi phí thấp nhất, bền vững nhất và thân thiện với môi trường.

NĂNG LỰC CỦA CHÚNG TÔI
Công ty TNHH WTC tuy mới được thành lập năm 2020 nhưng là nơi tập hợp những chuyên gia làm việc tại các Trường Đại học, cơ quan Nhà nước quản lý về môi trường, là những người giàu kinh nghiệm, các chuyên gia trong lĩnh vực xử lý chất thải, quản lý và tư vấn môi trường tại các doanh nghiệp. Hiện tại, Công ty TNHH WTC là đơn vị tiên phong trong việc hướng tới các giải pháp bền vững và thân thiện với môi trường.

Chúng tôi mong muốn sát cánh với Quý doanh nghiệp để cùng nhau thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường đúng theo quy định của cơ quan Nhà nước với chi phí thấp nhất, bền vững nhất và thân thiện với môi trường.

Công ty chúng tôi chuyên thực hiện các công việc sau:

 • Quan trắc môi trường lao động;
 • Tư vấn các hồ sơ môi trường như:
  • Lập kế hoạch quản lý môi trường hàng năm.
  • Lập hồ sơ xin giấy phép hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn vận hành.
  • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
  • Lập bản cam kết bảo vệ môi trường;
  • Lập báo cáo giám sát môi trường;
  • Lập hồ sơ đăng ký Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại (tư vấn quản lý CTNH);
  • Lập kế hoạch/ biện pháp ứng phó sự cố hóa chất;
  • Lập Giấy phép nhập khẩu phế liệu;
  • Lập Giấy phép khai thác nước ngầm;
  • Lập Giấy phép xả thải.
 • Thiết kế, thi công hệ thống xử lý nước thải.
 • Thiết kế, thi công hệ thống xử lý nước cấp.
 • Cung cấp thiết bị và hóa chất xử lý môi trường.
 • Thiết lập các báo cáo về Nguồn nước, Chất lượng nước.
 • Đánh giá hệ thống xử lý nước thải; các công trình bảo vệ môi trường

Công ty chúng tôi sẽ hỗ trợ Quý doanh nghiệp với tất cả khả năng của mình để cùng phát triển và hướng đến sự phát triển bền vững.

 
Công ty TNHH V.C.E tuy mới được thành lập năm 2019 nhưng là nơi tập hợp những chuyên gia làm việc tại các Trường Đại học, cơ quan Nhà nước quản lý về môi trường, là những người giàu kinh nghiệm, các chuyên gia trong lĩnh vực xử lý chất thải, quản lý và tư vấn môi trường tại các doanh nghiệp. Hiện tại, Công ty TNHH V.C.E là đơn vị tiên phong trong việc hướng tới các giải pháp bền vững và thân thiện với môi trường.

Chúng tôi mong muốn sát cánh với Quý doanh nghiệp để cùng nhau thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường đúng theo quy định của cơ quan Nhà nước với chi phí thấp nhất, bền vững nhất và thân thiện với môi trường.

Công ty chúng tôi chuyên thực hiện các công việc sau:

 • Quan trắc môi trường lao động;
 • Tư vấn các hồ sơ môi trường như:
  • Lập kế hoạch quản lý môi trường hàng năm.
  • Lập hồ sơ xin giấy phép hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn vận hành.
  • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
  • Lập bản cam kết bảo vệ môi trường;
  • Lập báo cáo giám sát môi trường;
  • Lập hồ sơ đăng ký Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại (tư vấn quản lý CTNH);
  • Lập kế hoạch/ biện pháp ứng phó sự cố hóa chất;
  • Lập Giấy phép nhập khẩu phế liệu;
  • Lập Giấy phép khai thác nước ngầm;
  • Lập Giấy phép xả thải.
 • Thiết kế, thi công hệ thống xử lý nước thải.
 • Thiết kế, thi công hệ thống xử lý nước cấp.
 • Cung cấp thiết bị và hóa chất xử lý môi trường.
 • Thiết lập các báo cáo về Nguồn nước, Chất lượng nước.
 • Đánh giá hệ thống xử lý nước thải; các công trình bảo vệ môi trường

Công ty chúng tôi sẽ hỗ trợ Quý doanh nghiệp với tất cả khả năng của mình để cùng phát triển và hướng đến sự phát triển bền vững.